Grøn strøm

Her under kan det ses hvor stor en andel af det danske elforbrug der er produceret med hhv. vindenergi og solenergi og hvor meget det udgør tilsammen.

VIND

SOL

TOTAL

Siden opdateres automatisk.

Data er indsamlet fra Energinet